تری اتانول آمین

تری اتانول آمین یا ترولامین مایعی بی‌رنگ تا زرد کم‌رنگ و چسبناک است که کمی بوی آمونیاک می‌دهد. به‌عنوان یک عامل کاهنده یا بازدارنده خوردگی در محلول آبی و در ساخت صابون‌های اسید چرب استفاده می‌شود. تری اتانول آمین خاصیت بازی داشته و یک باز قوی محسوب می‌شود.

از تری اتانول آمین به طور عمده در دترجنت‌ها، محصولات بهداشتی شخصی و فرآورده‌های پرداخت سطوح استفاده می‌شود. همچنین تری اتانول آمین در محصولات شیمی کشاورزی، به‌عنوان افزودنی به سیمان و بتن، در فرایند تصفیه گازها، تولید پلاستیک، در سورفاکتانت‌ها، مواد شیمیایی عکاسی و فوم‌های اورتان استفاده می‌شود.