فوتس اویل foots oil

محصول جانبی تولید پارافین جامد است. پس از روغن‌گیری از اسلک وکس ابتدا محصول پارافین جامد و پسماند آن محصول فوتس اویل با درصد آروماتیک و گوگرد پایین می‌باشد که بسته به نوع اسلک وکس، دارای ویسکوزیته متغیر است خواهد بود. در فوتس اویل (%40-30) روغن و درصدی اسیدهای چرب وجود دارد و منبعی از روغن‌پایه اسیدهای چرب آزاد می‌باشد.

مدل بسته‌بندی وزن خالص   وزن خالص خالی وزن ناخالص تعداد بشکه در 20 فوت وزن خالص در 20 فوت وزن ناخالص در 20 فوت
بشکه 175KG 17-18 KG 193 KG 80 14   MT 15.440 MT
فلکسی تانک 19 MT 100 KG 19.100 MT 1 22.000 MT 22.100   MT