شکایات و پیشنهادات 

ما در پرسال به اصول زیر در روند رسیدگی به شکایات پایبندیم :

شفاف‌سازی: دسترسی آسان مشتریان به اطلاعات

دسترسی: تسهیل در ثبت، ردیابی و پیگیری

پاسخ‌دهی: اعلام وصول، تخصیص کد، ارزیابی و بررسی

واقع‌بینی: نگرش منصفانه، معقول و منطقی

رایگان بودن: فرایند رایگان برای ثبت شکایات

محرمانگی: پایبندی به اصل رازداری و حفظ اطلاعات

مشتری‌مداری: برخورد محترمانه

پاسخگویی: پایبندی به رفع ریشه‌ای مشکل و عدم تکرار آن

شکایات و پیشنهادات

فرم اعلام شکایات و پیشنهادات

0/5 (0 نظر)